Интелигентно оптимизира
мощността и времето за работа.

Почиства дълбоко навсякъде1

25% повече всмукателна сила в сравнение
с Dyson Cyclone V10™2

До 60 минути работа без спад на мощността3

;