Термовентилатори
Heaters page background

Доброволно отзоваване за безопасност

Ние доброволно отзоваваме всички термовентилатори AM04 и АМ05. От над милион продадени на пазара, наблюдавахме четири случая на късо съединение, което е довело до запалване, ограничено вътре в машината. Не са регистрирани случаи на нараняване или материални щети, но безопасността за нас е приоритет. Поради тази причина отзоваваме всички машини и прилагаме превантивен ремонт на всяка една от тях.

Посетете dysonrecall.com за да проверите дали вашата машина е засегната.

Провери моята машина
Heaters page background

;