Dyson Airblade Изчисления | Dyson.bg

Dyson Airblade Изчисления

В Dyson ние разработваме машини, които работят правилно и за да помогнем на нашите клиенти да разберат как те работят, ние сме честни относно всички изявления, които правим.

За съжаление, някои от нашите конкуренти не действат по същия начин. Те често използват подвеждащи твърдения, които могат да бъдат объркващи.

По-долу е обяснен начинът за изчисляване на нашите твърдения. Ако искате да получите повече информация, моля, свържете се с нас на телефон +359 2 968 11 11

Икономия на разходи:

Икономия на разходи:

В Dyson ние използваме следните цифри в нашите изчисления:

Това се основава на наше собствено вътрешно проучване. Ние знаем, че хората често вземат повече от две хартиени кърпи за подсушаване на ръцете, но вярваме, че при оценката на разходите трябва да подхождаме възможно по-предпазливо.

Хартиените кърпи струват = €0.01

Това се основава на наше собствено вътрешно проучване. Взели сме разходите за хартиени кърпи от петте най-популярни източници и изчисляваме средната стойност за всички територии.

Използване на тоалетната за ден = 200

Това се основава на наше собствено вътрешно проучване в областта на използването на средна по размер тоалетна. За по-малки тоалетни с ниска посещаемост използваме цифра 100, а за районите с висока посещаемост, като тоалетни на бензиностанции или летища, използваме цифра 400.

Брой дни, в които се използва тоалетната = 365 дни.

Ние приемаме цяла година.

Цена на електрическата енергия за kWh = €0.10

Това се основава на наше собствено вътрешно проучване. Взехме разходите за електричество от пет различни източника и изчислихме средната стойност във всички територии.

Консумирана мощност във ватове = както е посочено от производителя

Мощност в режим на готовност =както е посочено от производителя или тествано от Dyson.

Времето за изсушаване се основава на протокол P335 на Националната хигиенна фондация (NSF P335).

Внимание: повечето производители на сушилни машини за ръце не следват NSF P335, така че обявените времена за изсушаване може да са неправилни. NSF е независим специалист по хигиена. Ако искате точно време за изсушаване, настоявайте за тестовите резултати по NSF P335.

За повече информация за NSF P335, моля, щракнете тук.

Как изчисляваме експлоатационните разходи за хартиени кърпи?

Годишните експлоатационни разходи на хартиени кърпи се изчисляват от =

Средния брой хартиени кърпи, използвани за изсушаване на ръце х средната цена на хартиените кърпи х предполагаемия брой употреби на ден х предполагаемия брой дни на използване на тоалетната

Как изчисляваме експлоатационните разходи на сушилната машина за ръце Dyson Airblade™ и другите сушилни машини за ръце?

Има 2 стъпки за това изчисление.

Стъпка 1: Експлоатационни разходи при използване (без готовност)

време на изсушаване на ръце (в часове) x номинална консумирана мощност във ватове на сушилната машина за ръце (kW) x предполагаемият брой използвания на ден x предполагаемият брой дни на използване на тоалетната x цената на електроенергията за kWh.

Стъпка 2: Експлоатационни разходи при използване (с готовност)

Резултатът от стъпка 1 +

((Цена на електрическата енергия за kWh * броя часове в годината) – (изчислените употреби за ден (100/200/400) * време за изсушаване на сушилната машина за ръце (в часове))) * мощност в режим на готовност (kW)

= Годишни експлоатационни разходи

Влияние върху околната среда:

В Dyson ние определяме въздействието върху околната среда чрез изчисляване на количеството въглерод (g), който решението за изсушаване на ръце използва.

Цифрите, които използваме, са на базата на скорошно изследване от водещ изследователски университет в Масачузетс. Те използват научен метод, наречен „Оценка на жизнения цикъл“ (LCA), за измерване на цялостното въздействие върху околната среда от седем системи за изсушаване на ръце, включително памучни кърпи, кърпи за сушене на ръце от нерециклирана и рециклирана хартия и сушилни машини за ръце – конвенционални сушилни машини с топъл въздух и с висока скорост. Изследователите взеха предвид всички етапи от жизнения цикъл - от производството до края на експлоатационния живот и изчислиха данните въз основа на въздействието на системите върху емисиите на CO2, качеството на екосистемата, използването на пространството и водата, човешкото здраве и интензивността на ресурсите. Увеличаващ се брой компании, сред които Apple, Walmart и Google, са извършили анализ на жизнения цикъл на продуктите си.

Докладът – голяма крачка напред за оценка на жизнения цикъл – може да се прилага за други индустрии като помощ да се отменят неточни “зелени” твърдения, което прави по-лесно сравняването на въздействието върху околната среда на продукти на ежедневна база, помагайки да се отговори на въпроси като‘хартия или пластмаса?’

Проучването е направено в съответствие със стандартите ISO 14040 и 14044 и разчита на всички налични данни от текущи и съответни LCA изследвания от производители на хартиени кърпи, сушилни машини за ръце и кърпи на руло, за да гарантира безпристрастност и точност на рецензираните научни изследвания.

;